Konstisyon Valentine

a pou
AYITI

ELEKSYON

Yon kò net nan sistèm jidisyè a pral jere pwosesis elektoral 5 mwa nou an pou ofisyèl eli nou yo ka pase plis tan ap travay, mwens tan fè kanpay, e pa gen tan ranmase lajan ak ranbouse lajan favè. Votè yo pral ekspoze a nouvo lide ak pèspektiv tou nef soti nan tout kandida pandan ete a, epi kandida yo pi vle a ap nan konpetisyon nan sezon otòn nan. Konstitisyon Valentine nan fè vòt obligatwa epi etabli vòt preferansyèl ak eliminasyon; elimine koripsyon gerrymandering pou bay menm sitwayen yo pwòp reprezantasyon yo; entèdi sondaj eleksyon ak andikap nan lespas 30 jou nan nenpòt eleksyon oswa primè; sispann ak pwojeksyon yo ak anons nan tablo vòt jiskaske tout vòt yo konte; entèdi PACS, lobiyis ak kontribisyon kanpay; entèdi chèf depatman yo travay pou konpayi ke yo kontwole; ak anile tout favè politik ki asosye avek yo.

Eleksyon

AKÈY   ♥   APWOPO   ♥   PWOBLÈM YO   ♥   DOSYE PRÈS   ♥   ATIK I   ♥   ATIK II

Konstisyon Valentine

a pou
AYITI

ELEKSYON

Yon kò net nan sistèm jidisyè a pral jere pwosesis elektoral 5 mwa nou an pou ofisyèl eli nou yo ka pase plis tan ap travay, mwens tan fè kanpay, e pa gen tan ranmase lajan ak ranbouse lajan favè. Votè yo pral ekspoze a nouvo lide ak pèspektiv tou nef soti nan tout kandida pandan ete a, epi kandida yo pi vle a ap nan konpetisyon nan sezon otòn nan. Konstitisyon Valentine nan fè vòt obligatwa epi etabli vòt preferansyèl ak eliminasyon; elimine koripsyon gerrymandering pou bay menm sitwayen yo pwòp reprezantasyon yo; entèdi sondaj eleksyon ak andikap nan lespas 30 jou nan nenpòt eleksyon oswa primè; sispann ak pwojeksyon yo ak anons nan tablo vòt jiskaske tout vòt yo konte; entèdi PACS, lobiyis ak kontribisyon kanpay; entèdi chèf depatman yo travay pou konpayi ke yo kontwole; ak anile tout favè politik ki asosye avek yo.

Eleksyon

AKÈY   ♥   APWOPO   ♥   PWOBLÈM YO   ♥   DOSYE PRÈS   ♥   ATIK I   ♥   ATIK II

Konstisyon Valentine

a pou
AYITI

ELEKSYON

Yon kò net nan sistèm jidisyè a pral jere pwosesis elektoral 5 mwa nou an pou ofisyèl eli nou yo ka pase plis tan ap travay, mwens tan fè kanpay, e pa gen tan ranmase lajan ak ranbouse lajan favè. Votè yo pral ekspoze a nouvo lide ak pèspektiv tou nef soti nan tout kandida pandan ete a, epi kandida yo pi vle a ap nan konpetisyon nan sezon otòn nan. Konstitisyon Valentine nan fè vòt obligatwa epi etabli vòt preferansyèl ak eliminasyon; elimine koripsyon gerrymandering pou bay menm sitwayen yo pwòp reprezantasyon yo; entèdi sondaj eleksyon ak andikap nan lespas 30 jou nan nenpòt eleksyon oswa primè; sispann ak pwojeksyon yo ak anons nan tablo vòt jiskaske tout vòt yo konte; entèdi PACS, lobiyis ak kontribisyon kanpay; entèdi chèf depatman yo travay pou konpayi ke yo kontwole; ak anile tout favè politik ki asosye avek yo.

Eleksyon