Konstisyon Valentine

a pou
AYITI

GWO DEAL

Kandida ak ONG, ranmase lajan ak evènman, maketing ak piblisite, diskou ak klip son, mach ak manifestasyon tout echwe nan abòde kòz yo nan rezon ki konstitye pwoblèm sistemik nou an, epi yo pwodwi sèlman konfli. « Lidè » nou yo echwe pou yo bay rezilta paske yo pa ka panse deyò politik pouvwa ki menote yo. Yo manke etik, objektivite, intelijans, kreyativite ak dilijans ki nesesè pou dirije.

Pandan ke politisyen yo tap diskite sou pwoblèm nou yo, Valentine tap kreye solisyon yo. Li te pran kat deseni pasyans ap etidye pwoblèm yo, epi, vini ak nouvo solisyon inifye nan fondasyon epwouve pou kreye yon relèvman « gwo zafè » pou tout pèp nou an.

Poukisa pèdi tan ap eseye ankò sa ki echwe depi anpil jenerasyon ,lè nou tout ka dakò sou yon kontra ak fe yon ekip alantou yon sèl objektif, ratifikasyon, dikte reg jwèt la bay politisyen nou yo ak ranpli tout misyon nou an menm tan? Konstitisyon Valentine nan pèmèt nou tout finalman jwenn sa nou te vle depi anpil deseni.

Gwo Deal

AKÈY   ♥   APWOPO   ♥   PWOBLÈM YO   ♥   DOSYE PRÈS   ♥   ATIK I   ♥   ATIK II

Konstisyon Valentine

a pou
AYITI

GWO DEAL

Kandida ak ONG, ranmase lajan ak evènman, maketing ak piblisite, diskou ak klip son, mach ak manifestasyon tout echwe nan abòde kòz yo nan rezon ki konstitye pwoblèm sistemik nou an, epi yo pwodwi sèlman konfli. « Lidè » nou yo echwe pou yo bay rezilta paske yo pa ka panse deyò politik pouvwa ki menote yo. Yo manke etik, objektivite, intelijans, kreyativite ak dilijans ki nesesè pou dirije.

Pandan ke politisyen yo tap diskite sou pwoblèm nou yo, Valentine tap kreye solisyon yo. Li te pran kat deseni pasyans ap etidye pwoblèm yo, epi, vini ak nouvo solisyon inifye nan fondasyon epwouve pou kreye yon relèvman « gwo zafè » pou tout pèp nou an.

Poukisa pèdi tan ap eseye ankò sa ki echwe depi anpil jenerasyon ,lè nou tout ka dakò sou yon kontra ak fe yon ekip alantou yon sèl objektif, ratifikasyon, dikte reg jwèt la bay politisyen nou yo ak ranpli tout misyon nou an menm tan? Konstitisyon Valentine nan pèmèt nou tout finalman jwenn sa nou te vle depi anpil deseni.

Gwo Deal

AKÈY   ♥   APWOPO   ♥   PWOBLÈM YO   ♥   DOSYE PRÈS   ♥   ATIK I   ♥   ATIK II

Konstisyon Valentine

a pou
AYITI

GWO DEAL

Kandida ak ONG, ranmase lajan ak evènman, maketing ak piblisite, diskou ak klip son, mach ak manifestasyon tout echwe nan abòde kòz yo nan rezon ki konstitye pwoblèm sistemik nou an, epi yo pwodwi sèlman konfli. « Lidè » nou yo echwe pou yo bay rezilta paske yo pa ka panse deyò politik pouvwa ki menote yo. Yo manke etik, objektivite, intelijans, kreyativite ak dilijans ki nesesè pou dirije.

Pandan ke politisyen yo tap diskite sou pwoblèm nou yo, Valentine tap kreye solisyon yo. Li te pran kat deseni pasyans ap etidye pwoblèm yo, epi, vini ak nouvo solisyon inifye nan fondasyon epwouve pou kreye yon relèvman « gwo zafè » pou tout pèp nou an.

Poukisa pèdi tan ap eseye ankò sa ki echwe depi anpil jenerasyon ,lè nou tout ka dakò sou yon kontra ak fe yon ekip alantou yon sèl objektif, ratifikasyon, dikte reg jwèt la bay politisyen nou yo ak ranpli tout misyon nou an menm tan? Konstitisyon Valentine nan pèmèt nou tout finalman jwenn sa nou te vle depi anpil deseni.

Gwo Deal