Konstisyon Valentine

a pou
AYITI

POUVWA pou RATIFYE

Pou kont nou, nou feb, trayi pa politisyen kontwole pa monopòl miltinasyonal ki pa vle ranje dezòd konplike ke yo kreye epi ki detwi bagay sa yo nou pral bezwen pou lavni nou an. Lè nou dakò sou solisyon yo, nou ka konbine anpil resous dèyè yon sèl objektif komen, ratifikasyon, reyalize sa nou te vle pou dè deseni. Anje se apwovizyonnman dlo ak manje, siviv nou yo ak siviv nan kilti nou an. Konstitisyon Valentine nan ban nou pouvwa nou bezwen pou nou asire libète ak dwa nou, li bay yon gouvènman ki ede olye ke li penalize sitwayen li yo, e ki prevwa sipèvizyon sitwayen de lajan gouvènman nou an depanse ak aksyon gouvènman nou an pran.

Nou dwe prepare kounye a pou dirije peyi nou avèk siksè pou kont nou. Anplwaye gouvènman ki bay sipò yo dwe nan pozisyon anvan ratifikasyon pou dirije gouvènman nou an, travo piblik, fòs sekirite, kès, sistèm bankè, ak eleksyon ki jis ak lapè. Akò sa yo nou dwe fè ak konpayi etranje yo dwe ekri ak negosye kounye a, epi yo gen konsekans obligatwa si yo pa fèt. Nouvo konstitisyon nou an ap fòse peyi etranje ak monopòl miltinasyonal yo obeyi règ nou yo.

Pouvwa pou Ratifye

AKÈY   ♥   APWOPO   ♥   PWOBLÈM YO   ♥   DOSYE PRÈS   ♥   ATIK I   ♥   ATIK II

Konstisyon Valentine

a pou
AYITI

POUVWA pou RATIFYE

Pou kont nou, nou feb, trayi pa politisyen kontwole pa monopòl miltinasyonal ki pa vle ranje dezòd konplike ke yo kreye epi ki detwi bagay sa yo nou pral bezwen pou lavni nou an. Lè nou dakò sou solisyon yo, nou ka konbine anpil resous dèyè yon sèl objektif komen, ratifikasyon, reyalize sa nou te vle pou dè deseni. Anje se apwovizyonnman dlo ak manje, siviv nou yo ak siviv nan kilti nou an. Konstitisyon Valentine nan ban nou pouvwa nou bezwen pou nou asire libète ak dwa nou, li bay yon gouvènman ki ede olye ke li penalize sitwayen li yo, e ki prevwa sipèvizyon sitwayen de lajan gouvènman nou an depanse ak aksyon gouvènman nou an pran.

Nou dwe prepare kounye a pou dirije peyi nou avèk siksè pou kont nou. Anplwaye gouvènman ki bay sipò yo dwe nan pozisyon anvan ratifikasyon pou dirije gouvènman nou an, travo piblik, fòs sekirite, kès, sistèm bankè, ak eleksyon ki jis ak lapè. Akò sa yo nou dwe fè ak konpayi etranje yo dwe ekri ak negosye kounye a, epi yo gen konsekans obligatwa si yo pa fèt. Nouvo konstitisyon nou an ap fòse peyi etranje ak monopòl miltinasyonal yo obeyi règ nou yo.

Pouvwa pou Ratifye

AKÈY   ♥   APWOPO   ♥   PWOBLÈM YO   ♥   DOSYE PRÈS   ♥   ATIK I   ♥   ATIK II

Konstisyon Valentine

a pou
AYITI

POUVWA pou RATIFYE

Pou kont nou, nou feb, trayi pa politisyen kontwole pa monopòl miltinasyonal ki pa vle ranje dezòd konplike ke yo kreye epi ki detwi bagay sa yo nou pral bezwen pou lavni nou an. Lè nou dakò sou solisyon yo, nou ka konbine anpil resous dèyè yon sèl objektif komen, ratifikasyon, reyalize sa nou te vle pou dè deseni. Anje se apwovizyonnman dlo ak manje, siviv nou yo ak siviv nan kilti nou an. Konstitisyon Valentine nan ban nou pouvwa nou bezwen pou nou asire libète ak dwa nou, li bay yon gouvènman ki ede olye ke li penalize sitwayen li yo, e ki prevwa sipèvizyon sitwayen de lajan gouvènman nou an depanse ak aksyon gouvènman nou an pran.

Nou dwe prepare kounye a pou dirije peyi nou avèk siksè pou kont nou. Anplwaye gouvènman ki bay sipò yo dwe nan pozisyon anvan ratifikasyon pou dirije gouvènman nou an, travo piblik, fòs sekirite, kès, sistèm bankè, ak eleksyon ki jis ak lapè. Akò sa yo nou dwe fè ak konpayi etranje yo dwe ekri ak negosye kounye a, epi yo gen konsekans obligatwa si yo pa fèt. Nouvo konstitisyon nou an ap fòse peyi etranje ak monopòl miltinasyonal yo obeyi règ nou yo.

Pouvwa pou Ratifye