Konstitisyon Valentine pou Haiti

a pou
AYITI

AKÈY   ♥   APWOPO   ♥   PWOBLÈM YO   ♥   ATIK I   ♥   ATIK II

Konstitisyon Valentine pou Haiti

a pou
AYITI

AKÈY   ♥   APWOPO   ♥   PWOBLÈM YO   ♥   ATIK I   ♥   ATIK II

Konstitisyon Valentine pou Haiti

a pou
AYITI