Konstisyon Valentine

a pou
AYITI

APWOPO

La Konstitisyon Valentine nan pèmèt peyi nou an jwenn endepandans ekonomik li nan men momopoli miltinasyonal yo ak kriminèl ki itilize politisyen nou yo pou kontrole ekonomi nou avèk resous natirèl nou yo ak lavi nou, pandan yap vin pi rich e nou menm n’ap vin pi pòv.

Se sèlman lejislasyon ki kapab change lwa yo epi pèmèt pèp la kontwole gouvènman ak ekonomi nou an.

La Konstitisyon Valentine nan mete tout pwoblèm ak tout faksyon nan yon sèl grenn lejislasyon nasyonal, yon akò nasyonal kote wap genyen tout sa wap plis bezwen pandan wap fè konpwomi sou pwoblèm mwens interese w.

Yon varyete elektè ak faksyon ap kapab mete fos yo ansanm pandan yap konsantre yo sou yon menm objektif, RATIFIKASYON, kap bay pèp la ase pouvwa pou yo fòse politisyen yo vote pou li, oubyen yap kapab yo menm vote nouvèl konstitisyon an.

Anpil peyi nan mond lan ap mete men ansanm pou youn sipòte lòt pandan ke yo chak la adopte yon konstitisyon nouvo pou kapab granmoun tèt yo ekonomikman epi prezève kilti inik yo ak fason yo viv.

Apwopo

AKÈY   ♥   PWOBLÈM YO   ♥   DOSYE PRÈS   ♥   ATIK I   ♥   ATIK II

Konstisyon Valentine

a pou
AYITI

APWOPO

La Konstitisyon Valentine nan pèmèt peyi nou an jwenn endepandans ekonomik li nan men momopoli miltinasyonal yo ak kriminèl ki itilize politisyen nou yo pou kontrole ekonomi nou avèk resous natirèl nou yo ak lavi nou, pandan yap vin pi rich e nou menm n’ap vin pi pòv.

Se sèlman lejislasyon ki kapab change lwa yo epi pèmèt pèp la kontwole gouvènman ak ekonomi nou an.

La Konstitisyon Valentine nan mete tout pwoblèm ak tout faksyon nan yon sèl grenn lejislasyon nasyonal, yon akò nasyonal kote wap genyen tout sa wap plis bezwen pandan wap fè konpwomi sou pwoblèm mwens interese w.

Yon varyete elektè ak faksyon ap kapab mete fos yo ansanm pandan yap konsantre yo sou yon menm objektif, RATIFIKASYON, kap bay pèp la ase pouvwa pou yo fòse politisyen yo vote pou li, oubyen yap kapab yo menm vote nouvèl konstitisyon an.

Anpil peyi nan mond lan ap mete men ansanm pou youn sipòte lòt pandan ke yo chak la adopte yon konstitisyon nouvo pou kapab granmoun tèt yo ekonomikman epi prezève kilti inik yo ak fason yo viv.

Apwopo

AKÈY   ♥   PWOBLÈM YO   ♥   DOSYE PRÈS   ♥   ATIK I   ♥   ATIK II

Konstisyon Valentine

a pou
AYITI

APWOPO

La Konstitisyon Valentine nan pèmèt peyi nou an jwenn endepandans ekonomik li nan men momopoli miltinasyonal yo ak kriminèl ki itilize politisyen nou yo pou kontrole ekonomi nou avèk resous natirèl nou yo ak lavi nou, pandan yap vin pi rich e nou menm n’ap vin pi pòv.

Se sèlman lejislasyon ki kapab change lwa yo epi pèmèt pèp la kontwole gouvènman ak ekonomi nou an.

La Konstitisyon Valentine nan mete tout pwoblèm ak tout faksyon nan yon sèl grenn lejislasyon nasyonal, yon akò nasyonal kote wap genyen tout sa wap plis bezwen pandan wap fè konpwomi sou pwoblèm mwens interese w.

Yon varyete elektè ak faksyon ap kapab mete fos yo ansanm pandan yap konsantre yo sou yon menm objektif, RATIFIKASYON, kap bay pèp la ase pouvwa pou yo fòse politisyen yo vote pou li, oubyen yap kapab yo menm vote nouvèl konstitisyon an.

Anpil peyi nan mond lan ap mete men ansanm pou youn sipòte lòt pandan ke yo chak la adopte yon konstitisyon nouvo pou kapab granmoun tèt yo ekonomikman epi prezève kilti inik yo ak fason yo viv.

Apwopo