Konstitisyon Valentine pou Haiti

a pou
AYITI

PWOBLÈM YO

AKÈY   ♥   APWOPO   ♥   DOSYE PRÈS   ♥   ATIK I   ♥   ATIK II

Konstitisyon Valentine pou Haiti

a pou
AYITI

PWOBLÈM YO

AKÈY   ♥   APWOPO   ♥   DOSYE PRÈS   ♥   ATIK I   ♥   ATIK II

Konstitisyon Valentine pou Haiti

a pou
AYITI

PWOBLÈM YO