LA KONSTITISYON VALENTINE
a pou
AYITI

Pou kapab reprann kontwòl peyi nou
nan men antrepriz yo, polisyen y oak kriminel yo
epi pemet pep la ak kilti nou an siviv
NOU MENM pep AYITI
nou mande yon lòt konstitsyon:

LA KONSTITISYON VALENTINE
a pou
AYITI

Pou kapab reprann kontwòl peyi nou
nan men antrepriz yo, polisyen y oak kriminel yo
epi pemet pep la ak kilti nou an siviv
NOU MENM pep AYITI
nou mande yon lòt konstitsyon:

LA KONSTITISYON VALENTINE
a pou
AYITI

Pou kapab reprann kontwòl peyi nou
nan men antrepriz yo, polisyen y oak kriminel yo
epi pemet pep la ak kilti nou an siviv
NOU MENM pep AYITI
nou mande yon lòt konstitsyon:

APWOPO
PWOBLÈM YO
DOSYE PRÈS
ATIK I
ATIK II